Center for Cybersikkerheds hovedopgave er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af.

 

Denne opgave løses blandt andet ved, at Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder, der er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner. Der kan eksempelvis være tale om angreb mod finanssektoren, staten, telenettet, vandforsyningen – med andre ord de vigtige driftsfunktioner, som vores samfund er afhængig af.

 

Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed blev etableret i 2014 som en sammenlægning af varslingstjenesterne GovCERT og MILCERT.

 

Netsikkerhedstjenesten har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos forsvaret og de virksomheder og statslige myndigheder, der er tilsluttet tjenestens såkaldte sensornet. Endvidere kan regioner, kommuner og private virksomheder, der varetager samfundsvigtige funktioner, efter anmodning blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten.

 

 

Omdrejningspunktet for netsikkerhedstjenestens arbejde er ikke almindelige cybertrusler og simple angreb – dem skal myndighederne og virksomhederne i første omgang selv skal forholde sig til.

 

Netsikkerhedstjenestens indsats fokuserer på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.

Sidst opdateret 11. juni, 2020 - Kl. 12.19

Nødvendige (vis detaljer)

  • EPIServer

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Twitter