Lov om Center for Cybersikkerhed

Her kan du læse om Center for Cybersikkerheds opgave med drift af netsikkerhedstjenesten, der er reguleret af Lov om Center for Cybersikkerhed.

Ledelse og organisation

Om CFCS' organisation og ledelse.

Telemyndighed

Center for Cybersikkerhed er myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. Det betyder, at centeret blandt andet fører tilsyn på området, ligesom centeret også rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.

Forsvarets Efterretningstjeneste

Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, men opererer på sit eget lovgrundlag.

Cybersikkerhedsråd

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen.  Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Nødvendige (vis detaljer)

  • EPIServer

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Twitter